Wat doet NeKAN

De belangrijkste taak van NeKAN is het ondersteunen van onze leden bij hun beroepsuitoefening door kennisontwikkeling (juridisch en zakelijk) en onderling contact te stimuleren. Ook vertegenwoordigen wij de collectieve belangen van onze leden naar instanties. De vereniging heeft dus een duidelijke platformfunctie.

Cliƫnten die kiezen voor een advocaat, die bij NeKAN is aangesloten, verzekeren zich van een advocaat met ambitie.

Statutair zijn de volgende doelstellingen vastgelegd: belangenbehartiging, intervisie, kennisontwikkeling, bemiddeling en waarneming.

Belangenbehartiging

De vereniging streeft ernaar om de collectieve (en zo mogelijk individuele) belangen van de leden te behartigen.
Onze leden kunnen niet altijd overal hun standpunten of belangen onder de aandacht brengen. Een van de kerntaken van NeKAN is dan ook de collectieve vertegenwoordiging van de leden. In deze rol ontwikkelen en onderhouden wij relaties en samenwerkingsverbanden met relevante partijen en instanties. Dat doen wij zowel binnen de branche (de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad voor Rechtsbijstand, e.a.) als met het onderwijs en bedrijfsleven (universiteiten, Kamers van Koophandel, uitgeverijen, e.a.).

Kennisontwikkeling

NeKAN bevordert de kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en sociale en zakelijke contacten tussen advocaten onderling en met andere organisaties. Dat gebeurt vooral door regelmatig vakbijeenkomsten (cursussen, trainingen) en studiereizen te organiseren. Na afloop van elke bijeenkomst zijn er mogelijkheden om te netwerken.
Deze activiteiten zijn mogelijk dankzij de nauwe samenwerking met uiteenlopende organisaties, waaronder universiteiten, onderzoeksinstituten, uitgeverijen en adviesbureaus.

Aan Nekan is verbonden:

De Stichting Nekan Opleidingen
Ringdijk 1
3645 HE Vinkeveen
T 0297-213830
e-mail: jaarsma@bakkerenjaarsma.nl

De Stichting Nekan Opleidingen die als opleidingsinstelling is erkend i.o.m. Permanente Opleidingseisen. Derhalve ontvangen betalende leden (de contributie moet zijn voldaan) na afloop van bijeenkomsten en studiereizen een deelnamecertificaat. Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten. Het bestuur van de stichting bestaat uit de bestuursleden van de vereniging. De stichting wordt nagenoeg geheel gefinancierd door de vereniging.

Gestructureerd Indercollegiaal Overleg

De vereniging faciliteert gestructureerd intercollegiaal overleg. Dat doet zij door bijeenkomsten voor dergelijk overleg te organiseren.

Naast deze georganiseerde activiteiten onderhouden de leden ook onderling contacten. Zo kunnen zij kennis en ervaring delen, elkaar waarnemen en ondersteunen in rechtszaken.

Bemiddeling

De vereniging i.c. het bestuur kan namens individuele leden gesprekspartner zijn met derden inzake kwesties die van belang zijn voor hun kantoor.

Waarneming

De vereniging stimuleert onderlinge waarneming van de leden.

Wat doet NeKAN

Wat doet NeKAN

De belangrijkste taak van NeKAN is het ondersteunen van onze leden bij hun beroepsuitoefening door kennisontwikkeling (juridisch en zakelijk) en onderling contact te stimuleren. Ook vertegenwoordigen wij de collectieve belangen van onze leden naar instanties. De vereniging heeft dus een duidelijke platformfunctie.

Cliƫnten die kiezen voor een advocaat, die bij NeKAN is aangesloten, verzekeren zich van een advocaat met ambitie.

Statutair zijn de volgende doelstellingen vastgelegd: belangenbehartiging, intervisie, kennisontwikkeling, bemiddeling en waarneming.