Cursussen 2023

27 januari:
algemeen tuchtrecht door mr Hein Karskens;

17 maart:
nieuwe alimentatieregels door mr Dianne Kroezen;

9 juni:
IPR Brussel III bis door mr Ian Curry Sumner;

22 september:
Arbeidsrecht door mr. Rixt de Vries

3 november:
Pensioenrecht in de relatie met werkgever en werknemer door prof. mr drs Mark Heemskerk

15 december:
Nadere informatie volgt nog

Vanuit de vergadering wordt voorgesteld een cursus te organiseren over de volgende onderwerpen:

Huwelijksvoorwaarden n.a.v. concreet uitgewerkte voorbeelden;

Fiscaliteit n.a.v. echtscheidingsconvenanten; en

Verjaring in het familierecht.

21 april en 27 oktober:
GIO

Cursussen VZAMN

14 april:
Psychiatrisch ziektebeelden, medicatie en behandeling in brede zin door dr Remmelt R. Schür, psychiater bij Altrecht

2 juni:
Jurisprudentie door mr Rob Keurentjes

8 september:
In ontwikkeling therapie met psychedelica

8 december:
Psychiatrie en strafrecht + schadevergoeding door mr Marije van Harskamp

Cursussen 2022

21 januari:
Arbeidsrecht door mr. Alexander G.J.J. Jansen

4 maart:
Erfrecht door mr. Marhieu J.P. Schipper

27 mei:
Verbintenissenrecht in samenhang met familierechtpraktijk door mr. Annette M. van Riemsdijk

23 september:
Familierecht, alimentatie

2 december:
Actualiteiten familierecht door mr. Annette M. van Riemsdijk

16 december:
Wwft door mrs Susan Hendrickx en Bas Martens

22 april en 28 oktober:
GIO

Cursussen VZAMN

11 maart:
Familievertrouwenspersoon door Christiaan Verweij, GZZ Familievertrouwenspersoon Midden Nederland

3 juni:
Bezoek aan Museum Dr Guislan te Gent

9 september:
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum te Diemen door Age van der Veer en een lid van de Raad van Bestuur

9 december:
Recente jurisprudentie door mr. Dr. R.B.M Keurentjes

Cursussen 2021

5 maart:
huurrecht door mr Harmen Meijerink

18 juni:
burgerlijke rechtsvordering door mr Van der Hoeden

24 september:
familierecht, afstammingsrecht door mr Danusia Bialkowski

5 november:
familierecht door mr Martijn Stammes

19 november:
Wwft door mrs Susan Hendrickx en Bas Martens

29 oktober en 27 augustus:
GIO

in voorbereiding:
cursusonderwerp: verwarde mensen (vaardigheid)

Cursusdata WVGGZ

12 maart:
patiënten vertrouwenspersoon (PvP) door Miriam Saridi, patiëntenvertrouwenspersoon en Simone Lommers, pvp-vervanger en lid van team Midden (stichting PvP)

4 juni:
Terugkomdag Wvggz en WZD Online door mr. drs. Frank Westenberg

10 september:
lezing ervaringen met gedwongen opname door Ditty Eimers, journalist en schrijfster

10 december:
Intergenerationele psychopathologie door Prof.dr. Manon H.J. Hillegers (afdelingshoofd KJPP) en mevr. Drs. Fleur Helmink (junior onderzoeker)

Cursussen 2020

17 januari:
arbeidsrecht door mr Jan Meijer

6 maart:
sociale verzekeringen (werknemersverzekeringen) door mr Monique van de Graaf

19 juni vindt geen doorgang:
burgerlijke rechtsvordering door mr Van der Hoeden

4 september:
IPR echtscheiding door mr Danusia Bialkowski

16 oktober:
huurrecht door mr Harmen Meijerink

23 oktober:
Wwft door mrs Susan Hendrickx en Bas Martens

27 november:
familierecht door mr Dianne Kroezen

25 september, 30 oktober en 6 november:
Gio

Cursusdata BOPZ

I.v.m. de corona zijn minder cursussen aangeboden daar de helft van het aantal opleidingspunten behoefde te worden behaald.

13 maart:
psychiatrie en communicatie door Thomas Claessens, arts bij Altrecht

11 december:
Wvggz en strafrecht door Mr. Marije van Harskamp, advocaat

Cursussen 2019

18 januari:
actualiteiten strafrecht door mrs Ivo Rigter en Hugo Bakker

8 maart:
verjaring door mr Frank van Cassel van Zeeland

10 mei:
erfrecht door mr Mathieu J.A. Schipper

6 september:
IPR – EG-verordening huwelijksvermogensrecht door mr dr Ian Curry Sumner

20 september:
nieuwe wet partneralimentatie door mr D.J.I. (Dianne) Kroezen

18 oktober:
wwft door mrs Bas D.W. Martens en Susanne Hendrickx

29 november:
ondernemer en echtscheiding door drs T.A. van Baaren

Cursusdata BOPZ

I.v.m. de corona zijn minder cursussen aangeboden daar de helft van het aantal opleidingspunten behoefde te worden behaald.

15 maart:
film/documentaire “stemmingmakerij in de bovenkamer” door Karien Smits, producent

14 juni:
Electroconvulsietherapie (ECT) door de heer V. Holländer, psychiater / Manager Behandelzaken ECT-centrum

26 september:
2e cursusmiddag van de Wvggz door mr. drs. Frank Westenberg

Cursussen 2018

19 januari verplaatst naar 16 februari:
actualiteiten jeugdrechtrelatievermogensrecht door mr P.J.M. (Paul) van Teeffelen

9 maart:
jeugdstrafrecht door mevrouw mr C.S. (Ina) Schoorl

1 juni:
tuchtrecht/gedragsrecht door mrs Bas Martens en Suzanne Hendrickx

7 september:
alimentatie door mr D.J.I. (Dianne) Kroezen

19 oktober:
redelijkheid en billijkheid in het familierecht door mr E.M.J.M.C. (Evelien) van Wijk-Verhagen

30 november:
arbeidsrecht door mr R. de Vries

Onderwerpen waarvoor nog een docent bereid moet worden gevonden:
• Sociaal verzekeringsrecht, WIA WW: Uwv vragen, actie Rolf
• Huwelijksvermogensrecht: actie Peter planning voor einde jaar

Cursusdata BOPZ

2 maart:
cassatie in BOPZ-zaken door mr C. Reijntjes-Wendenburg, advocaatRevente

7 juni:
in gesprek met psychose door Jules Tielens, psychiater

14 september:
eetstoornissen door prof. dr Annemarie van Elburg, kinder- en jeugdpsychiater

14 december:
Recente jurisprudentie door mr J.M. (Jos) van Luyck, rechter plaatsvervanger

Onderwerpen:
• Anders denken over diagnoses, behandeling en herstel Van Os progress, beoogd docent Jim van Os (UMC), actie Veleda
• ECT, actie Rolf

Cursussen 2017

20 januari:
actualiteiten relatievermogensrecht door Prof. mr. André J.M. Nuytinck

10 maart:
IPR alimentatie door mr. dr. Ian Curry-Sumner

9 juni:
huurrecht door mr. Harmen Meijerink (Hemony Advocaten)

8 september:
WWFT / Is uw kantoor Dekenproof en klaar voor de toekomst? door mw. mr. Suzanne Hendrickx en mr. Bas Martens (Advius)

27 oktober:
actualiteiten strafrecht door mr. Rutger Lonterman & mr. Hugo Bakker (BRL advocaten)

10 november:
“stoornissen” door mw. drs Gomp Gille (Altrecht)

1 december:
fiscale problemen/valkuilen in het PFR door mr. Roberto van den Heuvel (Universiteit Leiden)

Extra onderwerpen:
• “de comparitie”
• redelijkheid en billijkheid in het PFR (docent mw. mr. Evelien Verhagen, Universiteit Utrecht)
• feedback/intervisie/intercollegiaal overleg;
• actualiteiten PFR (docent mw. mr. C.S.M. Ruijgrok)

Cursusdata BOPZ

17 maart:
Ervaringsdeskundige en separatie door de heer E. Wolthuis

16 juni:
BOPZ en verslaving door Dr. A. Nadery psychiater Oostvaarderskliniek

22 september:
Raakvlakken BOPZ en Strafrecht door mr J. Vlug

8 december:
Actualiteite Jurisprudentie BOPZ door mr J. van Luyck, rechter-plaatsvervanger

Extra onderwerpen:
• Agressietraining

Wilt u als lid een bijeenkomst bijwonen?

Meld u dan aan via het contactformulier.

Contact  

Agenda