Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is de collectieve en zo mogelijk individuele belangen van de bij haar aangesloten leden te behartigen, het zijn van gesprekspartner namens de leden met derden inzake kwesties die van belang zijn voor advocaten die praktijk voeren in kleine kantoren, het voorzien in een waarneemregeling voor kleine advocatenkantoren, het faciliteren van intervisie, Intercollegiale Consultatie (ICC) en Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO), het verzorgen van cursussen, opleidingen en trainingen ten behoeve van de aangesloten advocaten. Ook zijn er in het verleden excursies georganiseerd, o.a. naar het Joegoslavië tribunaal waar een zitting is bijgewoond en een cursus is gegeven door mr F. Orie.

Geschiedenis

De vereniging bestaat sinds 2009 en is voortgekomen uit een groep advocaten die regelmatig bij elkaar kwamen en cursussen organiseerden. De leden zijn actief in uiteenlopende rechtsgebieden, zoals personen- en familierecht, strafrecht, huurrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht, onroerend goedrecht, erfrecht, faillissementsrecht en vreemdelingenrecht.

Om het cursusaanbod formeel te organiseren heeft Nekan in 2014 een stichting opgericht voor het geven van onderwijs en het faciliteren van GIO.

De stichting is erkend door de Orde van Advocaten (zij staat als erkende opleidingsinstelling vermeld op de website van de Orde) zodat er PO punten kunnen worden verstrekt.

In 2021 is voor het eerst GIO aangeboden en zal, wegens gebleken grote belangstelling onder de leden, elk jaar tweemaal worden aangeboden.

Cursussen en bijeenkomsten

De vereniging staat open voor alle advocaten in Nederland. Momenteel heeft NeKAN meer dan 50 leden, met name uit de arrondissementen Utrecht en Amsterdam, die minimaal zes keer per jaar bij elkaar komen om een cursus te volgen en twee keer per jaar voor het GIO. Mochten bijeenkomsten niet mogelijk zijn dan kunnen de cursussen worden gegeven middels Zoom waar PO punten voor worden verstrekt.

De locatie waar de cursus wordt gegeven is ruim (1,5 meter afstand houden in coronatijd was geen enkel probleem) en biedt de mogelijkheid om na afloop van de cursus een aangeklede borrel te gebruiken.

Voorafgaand aan de cursus is er een ledenvergadering waarin zaken aan bod komen die de leden aangaan en waarbij leden hun wensen kunnen uiten over onder andere de inhoud van de toekomstige cursussen.

  • De sfeer is informeel en gemoedelijk.
  • Het is niet nodig om zich voorafgaand aan een cursus daarvoor in te schrijven.
  • De ledentrouw is groot; er is nagenoeg geen verloop onder de leden.
  • De cursussen worden als goed tot zeer goed gewaardeerd.
  • Het lidmaatschap van de Nekan bedraagt € 450,00 per jaar en is all-in.

Geïnteresseerd?

Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden via onze website. Op deze website kunt u ook het cursusaanbod vinden en zich verder oriënteren.

Contact  

Over NeKAN