Login | Contact | Links | Home
U bevindt zich hier: Lid worden?

Lid worden?


NeKAN is een sterk groeiende vereniging, die gedragen wordt door enthousiaste leden. Wij hebben onze leden hard nodig, maar elk lid plukt ook zelf de vruchten van zijn lidmaatschap.

Voordelen
Als lid van NeKAN profiteert u van de volgende diensten:
• belangenbehartiging;
• kennisontwikkeling;
• intervisie;
• bemiddeling;
• waarneming.

Daarnaast is een NeKAN-lidmaatschap aantrekkelijk vanwege de:
• lage contributiekosten;
• gratis toegang tot NeKAN-bijeenkomsten;
• recht op deelnamecertificaten i.c. opleidingspunten;
• georganiseerd netwerken met collega-advocaten;
• toegang tot (internationale) studiereizen;
• klachtenregeling.

NeKAN is een jonge vereniging die haar activiteiten en contacten snel uitbreidt. Een lidmaatschap zal dus steeds meer voordeel opleveren.

Voorwaarden
Het NeKAN-lidmaatschap is voorbehouden aan beëdigde advocaten uit heel Nederland die werkzaam zijn op kleine advocatenkantoren (maximaal vijf advocaten).
Het bestuur verwacht een actieve en betrokken deelname van leden op bijeenkomsten, in commissies, enzovoort. Door deze interactiviteit kunnen wij het kennisniveau hoog houden en externe partijen blijven prikkelen om met ons samen te werken. Ook hoeven wij daardoor minder diensten in te kopen en kunnen wij de contributiekosten laag houden.

Aspirant-leden kunnen eenmalig een bijeenkomst bijwonen tegen een vergoeding van 50 euro. Zij ontvangen echter geen deelnamecertificaat. Evenmin staat de vereniging toe dat leden bij absentie een plaatsvervanger of introducé sturen.

Contributie
Het NeKAN-lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Elke advocaat betaalt hetzelfde lage contributiebedrag, ongeacht het aantal deelnemers per kantoor. De jaarcontributie bedraagt slechts € 450,- (tarief 2022). Bij tussentijdse aanmelding worden het lopende kwartaal en de resterende kwartalen in rekening gebracht. Restitutie is niet mogelijk. 


Meer informatie?
Op deze website staat uitgebreide informatie over NeKAN. Heeft u toch nog een vraag of wilt u lid worden? Maak dan gebruik van het contactformulier. Wij reageren zo spoedig mogelijk.