Login | Contact | Links | Home
U bevindt zich hier: Wie is NeKAN?

Wie is NeKAN?


NeKAN is opgericht door en voor advocaten, die hun kennis en kunde verder willen ontwikkelen. Na vijf jaar low profile activiteiten vond in 2009 de formele oprichting van de vereniging plaats. Inmiddels zijn meer dan 60 advocaten lid.

Bestuur
De vereniging bestaat uit een bestuur en diverse commissies, die onbezoldigd functioneren. Actief lidmaatschap wordt bijzonder gewaardeerd en is een grote kracht van de vereniging.
Het bestuur bepaalt het beleid en ziet toe op de uitvoering daarvan door de commissies. Naast deze commissies kunnen leden via de algemene ledenvergaderingen invloed uitoefenen op de plannen en activiteiten van de vereniging.

Het bestuur van NeKAN bestaat uit:

Mr. Rolf A.R. Jaarsma (voorzitter)
Ringdijk 1
3645 HE Vinkeveen
T 0297 21 38 30
F 0297 21 33 70
arjaarsma@zonnet.nl


Mr. Peter J. van der Vlerk (secretaris)
Alpen Rondweg 102-T
1186 EA Amstelveen
T 020 641 55 85
F 020 640 20 60
vdvlerk@pvdvlerk.nl

Mr. Wilma J. de Vries Mulder (penningmeester)
Kraailandhof 98
3828 JM HOOGLAND
033-4653352
info@vriesmulder.nl

Mr. Jan J.M. van Driel
Rembrandtweg 665 f
1181 GV Amstelveen
Tel. 020 6452025
Fax 020 6476436
j.vandriel@vandrieladvocaat.nl

Mr. Veleda C.Th. van ’t Westende Meeder
De Rode Leeuw 49
3824 CZ  AMERSFOORT
Tel. 033 455 06 75
Fax. 033 455 06 91
vwm@vwma.nl

 

Leden

De vereniging NeKAN staat open voor advocaten van kleine kantoren (maximaal vijf advocaten) uit het hele land. Momenteel zijn de meeste leden afkomstig uit de arrondissementen Utrecht en Amsterdam.

De leden zijn werkzaam in een grote verscheidenheid van rechtsgebieden, zoals personen- en familierecht, strafrecht, huurrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht, onroerend goedrecht, erfrecht, faillissementsrecht en vreemdelingenrecht.
Door hun lidmaatschap committeren advocaten zich aan het streven om door continue ontwikkeling van kennis en kunde toegevoegde waarde te realiseren in hun juridische dienstverlening.

Mw. Mr. Ewina Bakker ((01.01.2015)

Mw. Mr. Nelleke Bevelander

Mw. Mr. Asha Bodha (06.02.2020)

Mr. Arjan W. Boer

Mr. Cees J.A,M. Bots (01.01.2016)

Mr. Geert Jan Boven (09.03.2022)

Mw. Mr. Paula.M. Bueters (Bueters Advies)

Mw. Mr. (José) M.J.E.J. Coenraad (14.05.2015)

Mw. Mr. Paola Cimegotto-Venema (26.04.2022)

Mr. Albert L. Cohen (26.01.2021)

Mw. Mr. Naomi Cohen

Mr. Charles W.A. Van Dam

Mr. Iskandar Dierkx (09.09.2020)

Mr. Jan J.M. van Driel

Mr. Michael Drolsbach

Mw.Mr. Loes.G.F.M. Dusée-Gloudemans (280220)

Mr. Paul F. Emmelot

Mr. Jaap de Haan

Mw. Mr. Lillian  Hartman

Mw. Mr. Carolien Herweijer

Mr. Widjai  Hoeba ( 20.10.2020)

Mw. Mr. Laura Hopman

Mw. Mr. Nathalie Hos (14.01.2020)

Mr. A.R. Jaarsma (Rolf)

Mw. Mr. Marjolijn Jakobs-Hiemstra

Mw. Mr. Wil. B. Janssens (04.01.2016)

Mr. H.K. (Kenneth)  Jap A Joe

Mw. Mr. H.S.K. (Serah) Jap A Joe

Mw. Mr. Tessa de Jong

Mw. Mr. Annelies van Londen (miv 08.10.2019)

Mw. Mr. M. Mahadew (Radha)

Mr. S (Santie) Mathoerapersad

Mr. A.C.R. Molenaar (Ton)

Mr. Willem Nass

Mr. Regillo G.J. van Ommeren

Mr. Rix F. Ronday (27.08.2021)

Mw. Mr. M.Dl.C.C.C. van Rooij (Conchita)

Mr. Peter W. Roselle

Mr. Frits Schirmeister (07.09.2020)

Mw. Mr. Thea C. Schouten

Mr. Nico.J.F. Snoek (01.01.2016)

Mr. Theo O. Sohansingh

Mw. Mr. Ilona A.E. Spaan de Wit

Mr. S (Sturla) Spans

Mw. Mr. M (Marjolein) I.Tonk

Mr. Percy A.H. Tjong-A-Hung

Mr. M.L.A. (Rinie) Verleun (01.02.2018)

Mw. Mr. Megha T. Vir Piari (12.01.22)

Mr. Peter J. van der Vlerk

Mr. Wilma J. de Vries Mulder

Mw.Mr. Suze Weitjens (01.02.2018)

Mw. Mr. Veleda C.Th. van t Westende Meeder

Mw. Mr. C.G. (Ronnie) van der Wiel  (20.02.2020)