Login | Contact | Links | Home
U bevindt zich hier: Archief

Archief


Hier vindt u een overzicht van activiteiten die door NeKAN in het verleden werden georganiseerd.

 

 

Wilt u als lid een bijeenkomst bijwonen?

Meld u dan aan via het contactformulier.

 

 

 


 

2021

Jaarplan 2021
 

2020

Jaarplan 2020
 
 
  

17 januari

Bekijk hier de agenda

 

6 maart

Bekijk hier de agenda
 
 

19 juni

Geen doorgang als gevolg van de Coronamaatregelen.

 

4 september

Geen doorgang wegens ziekte van de voorzitter.

 

16 oktober

Bekijk hier de agenda

Geen doorgang wegens ziekte van Harmen Meijerink (de docent).

 

23 oktober

Geen doorgang als gevolg van de Coronamaatregelen.

 

27 november

Bekijk hier de agenda

Geen doorgang als gevolg van de Coronamaatregelen

 

 

 


 

 

2019

Jaarplan 2019
 

 

18 januari

Bekijk hier de agenda

 

8 maart

Bekijk hier de agenda

 

10 mei

Bekijk hier de agenda

 

6 september

 

20 september

 

18 oktober

 

29 november

 

 


 

2018

Bekijk hier de jaaragenda

 

19 januari

Bekijk hier de agenda

 

9 maart

Bekijk hier de agenda

 

1 juni

Bekijk hier de agenda

 

7 september

 

30 november

 


 

2017

Bekijk hier de jaaragenda

 20 januari

Bekijk hier de agenda

 

10 maart

Bekijk hier de agenda

 

9 juni

Bekijk hier de agenda

 

8 september

Bekijk hier de agenda

 

27 oktober

Bekijk hier de agenda
 
 

10 november

Bekijk hier de agenda
 
 

1 december

 


 

2016

 


 

NeKAN

15 januari 2016

Studiebijeenkomst:

Actualiteiten alimentatie (mn samengestelde gezinnen)

Docent:  Mw. mr. Agnes R. van Wieren (Banning advocaten)

 

 

-----

 

 

18 maart 2016

Studiebijeenkomst:

Gratis zoeken op Internet (vaardigheden)

Docent:  Dhr. L van der Wees (rechtspraak.nl)
Leo van der Wees is al jaren betrokken bij het verbeteren van juridische zoekmachines (zoals Recht.nl) waardoor men snel informatie krijgt over nieuwsberichten, samenvattingen van vaklitteratuur en gerechtelijke uitspraken. Hoe je dat allemaal gratis kunt doen leert deze cursus.


Bij aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal uitgedeeld.

Programma: 14.00 - 15.30 uur: 1e deel van de voordracht van Leo van der Wees
15.30 - 15.45 uur: pauze
15.45 - 17.30 uur: 2e deel voordracht van Leo van der Wees met aansluitend evaluatie van de bijeenkomst en gemeenschappelijke borrel.
Cursuslocatie: Brasserie De Houten Vier
Abcouderstraatweg 46
1105 AA  Amsterdam
Telefoon (0294) 28 42 81
Fax (0294) 28 62 44

 

-----

 

 

22 april 2016

Studiebijeenkomst:

Verdiepingscursus Alimentatie en de ondernemer; winst versus kasstromen

Docent:  drs. Sander Schilder FM RV
Drs. Sander Schilder is fiscaal econoom, forensisch mediator en register valuator. Hij studeerde in 1996 af aan de UvA als bedrijfseconoom en rondde in 2012 zijn opleiding Register Valuator af aan de Erasmus universiteit en is gespecialiseerd in alle fiscaal-economische facetten binnen de familiepraktijk-advisering. Van te voren kennis nemen van de lesstof wordt door de docent noodzakelijk geacht om de cursus goed te kunnen volgen!
   
Programma:

13.30 - 14.45 uur: 1e deel van de voordracht van Drs. S. Schilder
14.45 - 15.00 uur: pauze
15.00 - 16.15 uur: 2e deel van de voordracht van Drs. S. Schilder
16.15 - 16.30 uur: pauze
16.30 - 17.30 uur: 3e deel van de voordracht van Drs. S. Schilder met aansluitend evaluatie van de bijeenkomst en gemeenschappelijke borrel.

Cursuslocatie: Brasserie De Houten Vier
Abcouderstraatweg 46
1105 AA  Amsterdam
Telefoon (0294) 28 42 81
Fax (0294) 28 62 44

 

 

-----

 

 

3 juni 2016

Studiebijeenkomst:

Actualiteiten jeugdrecht

Docent:  Mr. Paul van Teeffelen
Paul van Teeffelen was oud vice-president en is thans nog als raadsheer in deeltijd aan het gerechtshof Den Bosch verbonden; hij is vice-voorzitter van de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht en is zelfstandig juridisch adviseur.
Programma: Aandacht voor diverse onderwerpen zoals: (afnemend) ouderlijk gezag, uithuisplaatsing en contra-expertise, de combi-zitting van kinderstrafrecht en civiel kinderrecht en jurisprudentie.
 

14.00 - 15.00 uur: Voordracht van Mr. P. van Teeffelen
15.00 - 15.15 uur: pauze
15.15 - 17.30 uur: voortzetting voordracht Mr. P. van Teeffelen, met aansluitend evaluatie en gemeenschappelijke borrel.

Cursuslocatie: Brasserie De Houten Vier
Abcouderstraatweg 46
1105 AA  Amsterdam
Telefoon (0294) 28 42 81
Fax (0294) 28 62 44

 

 

-----

 

 

16 september 2016

Studiebijeenkomst:

Actualiteiten burgerlijk procesrecht

Docent:  De heer Mr. Ed van der Hoeden
, begonnen als gerechtsdeurwaarder (wat o.a. leidde tot Van der Hoeden Mulder gerechtsdeurwaarders) makelaar o.g opleiding gedaan, mediator geweest en in 2004 overgestapt naar de advocatuur (met verbintenissen-, huur- en arbeidsrecht als vakgebieden) geeft ook cursussen huurrecht en civiel procesrecht (voor diverse ondernemingen als Kluwer en UVA).
Programma: In deze cursus komen onderwerpen aan de orde als: aansprakelijkheid advocaat, apparaats-fout, bewijsrecht, mondelinge behandeling, boeken van betalingen, wettelijke rente, bewijsbeslag, exhibitieplicht, bewijsbeslag, twee conclusie-regel en als er tijd over is nog wat (maar niet uitputtend) over de beslagvrije voet.
 

14.00 – 15.30 uur: 1e deel van de voordracht van de docent
15.30 – 15.45 uur: pauze
15.45 – 17.15 uur: 2e deel voordracht van de docent met aansluitend evaluatie, discussie en gemeenschappelijke borrel.

Cursuslocatie: Brasserie De Houten Vier
Abcouderstraatweg 46
1105 AA  Amsterdam
Telefoon (0294) 28 42 81
Fax (0294) 28 62 44

 

 

-----

 

 

7 oktober extra cursus

Studiebijeenkomst:

Alimentatierekenen (vaardigheden)

Docent:  Dhr. Albert Rozendal
Albert Rozendal is eigenaar van de mede door hem ontwikkelde alimentatietool "Split online".
Programma: Actualiteiten, mogelijkheid om veel vragen te stellen, voorbeeld van een berekening van alimentatie bij samengestelde gezinnen (de casus wordt bij het begin van de cursus uitgedeeld en de uitwerking in pdf volgt in de week na de cursus).
 

14.00 – 15.15 uur: Voordracht Albert Rozendal
15.15 – 15.30 uur: pauze
15.30 – 17.15 uur: Voortzetting voordracht Albert Rozendal met aansluitend evaluatie, discussie en gemeenschappelijke borrel.

Cursuslocatie: Brasserie De Houten Vier
Abcouderstraatweg 46
1105 AA  Amsterdam
Telefoon (0294) 28 42 81
Fax (0294) 28 62 44

 

 

-----

 

 

11 november 2016

Studiebijeenkomst:

Actualiteiten slachtofferrechten binnen het strafrecht

Docent:  Dhr. Mr. Edwin. W. Bosch
De heer Mr. Edwin. W. Bosch is advocaat in Honselaarsdijk en aldaar als partner verbonden aan VBS advocaten. Mr Bosch is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en heeft in diverse zaken waarin hij slachtoffers met personenschade en nabestaanden heeft bijgestaan, landelijke bekendheid gekregen.
Programma: In deze cursus zal worden stilgestaan bij de in de afgelopen jaren in het strafrecht geïntroduceerde “slachtofferrechten”, met een korte schets van die rechten zoals ze thans gelden, welke hun grenzen zijn en hoe men ze in de praktijk kan verwezenlijken.
 

14.00 – 15.30 uur: 1e deel van de voordracht van de docent
15.30 – 15.45 uur: pauze
15.48 – 17.15 uur: 2e deel voordracht van de docent met aansluitend evaluatie, discussie en gemeenschappelijke borrel..

Cursuslocatie: Brasserie De Houten Vier
Abcouderstraatweg 46
1105 AA  Amsterdam
Telefoon (0294) 28 42 81
Fax (0294) 28 62 44

 

 

-----

 

 

2 december 2016

Cursusonderwerp:

informatiebijeenkomst over KEI

Docent:  Mr. Wilfried Derksen, rechter in rechtbank Oost-Brabant en programmanager bestuur bij KEI
Programma: Zowel in eerste aanleg als appèl worden procedures eenvoudiger, sneller en toegankelijker.
Hoe gaat de rechtspraak moderniseren? wat betekent dit voor de werkzaamheden van een
advocaat? Wat zijn de technische eisen aan systeem en apparatuur? Tijdens de presentatie
is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Het cursusmateriaal wordt in gedrukte vorm beschikbaar gesteld.
 

14.00 – 15.30 uur: 1e deel van de voordracht van de docent
15.30 – 15.45 uur: pauze
15.45 – 17.15 uur: 2e deel voordracht van de docent met aansluitend evaluatie, discussie en gemeenschappelijke borrel..

Cursuslocatie: Brasserie De Houten Vier
Abcouderstraatweg 46
1105 AA  Amsterdam
Telefoon (0294) 28 42 81
Fax (0294) 28 62 44

 

 

-----

 

 

9 december 2016

Cursusonderwerp:

Actualiteiten jurisprudentie

Docent:  Mr. Jos M. van Luyck

 

 


 

 

2015

 

 


 

 

13 november 2015

13.30 – 14.00  uur:  Ledenvergadering

 1. Opening.
 2. Vaststellen notulen algemene leden vergadering 18 september 2015
 3. Mededelingen van het bestuur (w.o. cursusprogramma 2016)
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

 

Stichting Nekan Opleidingen nodigt u uit om op 13 november 2015 van 14.00 - 17.30 uur deel te nemen aan

Studiebijeenkomst:

Procederen in het erfrecht

Docent:  Mr. M.J.P. Schipper
Mr. Mathieu Schipper is sinds 1999 advocaat en sinds 2008 mediator. Hij is als advocaat en notarieel jurist wekrzaam bij Schipper en Lof advocaten in Heerhugowaard, gespecialiseerd op het gebied van het erfrecht en mede-auteur van "Erfrecht voor de advocatuur".

Bij aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal uitgedeeld.

Programma: 14.00 - 15.30 uur: 1e deel van de voordracht van Mr. Schipper
15.30 - 15.45 uur: pauze
15.45 - 17.30 uur: 2e deel voordracht van Mr. Schipper met aansluitend evaluatie studie-bijeenkomst en gemeenschappelijke borrel.
Cursuslocatie: Brasserie De Houten Vier
Abcouderstraatweg 46
1105 AA  Amsterdam
Telefoon (0294) 28 42 81
Fax (0294) 28 62 44

 

Stichting Nekan Opleidingen
Ringdijk 1
3645 HE  Vinkeveen
Telefoon (0297) 21 38 30
E-mail secretariaat@nekanopleidingen.org
Website www.nekanopleidingen.org

 

 

18 september 2015

13.30 – 14.00  uur:  Ledenvergadering

 1. Opening.
 2. Vaststellen notulen algemene leden vergadering 5 juni 2015
 3. Mededelingen van het bestuur (ingezonden stukken)
 4. Bespreking ledenbestand en voorstellen van nieuwe leden
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

 

Stichting Nekan Opleidingen nodigt u uit om op 18 september 2015 van 14.00 - 17.30 uur deel te nemen aan

Studiebijeenkomst:

Actualiteiten arbeidsrecht

Het nieuwe arbeidsrecht, primair vanuit de situatie van de zieke werknemer en vervolgens breder uitgewerkt.

 

Docenten:  Mr. A.G.J.J Jansen
Programma: 14.00 - 15.30 uur: 1e deel van de voordracht van Mr. A. Jansen
15.30 - 15.45 uur: pauze
15.45 - 17.30 uur: 2e deel voordracht van Mr. A. Jansen met aansluitend evaluatie studie-bijeenkomst en gemeenschappelijke borrel.
Cursuslocatie: Brasserie De Houten Vier
Abcouderstraatweg 46
1105 AA  Amsterdam
Telefoon (0294) 28 42 81
Fax (0294) 28 62 44

 

Stichting Nekan Opleidingen
Ringdijk 1
3645 HE  Vinkeveen
Telefoon (0297) 21 38 30
E-mail secretariaat@nekanopleidingen.org
Website www.nekanopleidingen.org

 

 

5 juni 2015

14.00 – 15.00  uur:  Ledenvergadering

 1. Opening.
 2. Vaststellen notulen algemene leden vergadering 13 maart 2015
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Bespreking ledenbestand en voorstellen van nieuwe leden
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

 

Stichting Nekan Opleidingen nodigt u uit om op 5 juni 2015 van 13.30 - 17.00 uur deel te nemen aan

Studiebijeenkomst:

Strafrecht

Tijdens de cursus staat het gerechtelijk vooronderzoek centraal met als te bespreken onderdelen:

 • de versterkte rol van de rechter-commissaris a.d.h.v. wetgeving en jurisprudentie;
 • de regiezitting bij de rechter-commissaris;
 • het horen van getuigen in het (voor)onderzoek;
 • de rol van de deskundige in het (voor)onderzoek.

 

Docenten:  Mw. Mr. C.S. Schoorl, Rechter-Commissaris in de rechtbank Utrecht
Dhr. M.M.A. Smithuis, directeur van NGRD.
Programma: 13.30 - 15.30 uur: 1e deel van de voordracht van de docenten
15.30 - 15.45 uur: pauze
15.45 - 17.00 uur: 2e deel voordracht van de docenten met aansluitend evaluatie, discussie en gemeenschappelijke borrel.
Cursuslocatie: Brasserie De Houten Vier
Abcouderstraatweg 46
1105 AA  Amsterdam
Telefoon (0294) 28 42 81
Fax (0294) 28 62 44

 

Stichting Nekan Opleidingen
Ringdijk 1
3645 HE  Vinkeveen
Telefoon (0297) 21 38 30
E-mail secretariaat@nekanopleidingen.org
Website www.nekanopleidingen.org

 

 

16 januari 2015

 

Cursusonderwerpen:  stelselwijzigingen bij de Raad voor Rechtsbijstand; interactieve workshop omzetverbetering en actualiteiten vanuit de NL Orde van Advocaten
Docenten:  mw. Karen van Velzen
dhr. Marcel Koreman
dhr mr. Germ Kemper

 

 

27 februari 2015

Cursusonderwerpen:  actualiteiten jeugdrecht (stelselwijziging kinderbeschermingsmaatregelen)
Docent:  mr. Paul A.J.Th. van Teeffelen (oud vice-president Hof Den Bosch, thans docent en adviseur personen, familie en jeugdrecht)

 

 

13 maart 2015

14.00 – 15.00  uur:  Ledenvergadering

 1. Opening.
 2. Vaststellen notulen algemene leden vergadering 14 november 2014
 3. Bespreking jaarcijfers 2014 en begroting 2015 van vereniging en stichting
 4. Verslag kascommissie en (her)verkiezing leden kascommissie
 5. Bespreking NOvA en Nekan Klachtenregeling (bijdrage M.Drolsbach)
 6. Bespreking ledenbestand en voorstellen van nieuwe leden
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

Stichting Nekan Opleidingen nodigt u uit om op 13 maart 2015 van 15.15 - 17.30 deel te nemen aan:

Studiebijeenkomst beroepsvaardigheden met als onderwerp:

Interpretatie Jaarrekening voor de Advocatuur

Docent:  Drs. van Schaik, registeraccountant te Amstelveen
Programma: 15.15 - 16.15 uur: Voordracht door de heer Van Schaik
16.15 - 16.30 uur: Pauze
16.30 - 17.30 uur: Tweede deel voordracht door de heer Van Schaik, met aansluitend evaluatie, discussie en gemeenschappelijke borrel.
Cursuslocatie: Brasserie De Houten Vier
Abcouderstraatweg 46
1105 AA  Amsterdam
Telefoon (0294) 28 42 81
Fax (0294) 28 62 44

 

Stichting Nekan Opleidingen
Ringdijk 1
3645 HE  Vinkeveen
Telefoon (0297) 21 38 30
E-mail secretariaat@nekanopleidingen.org
Website www.nekanopleidingen.nl

 

 

5 juni 2015

Cursusonderwerpen:  actualiteiten strafrecht (RC)
Docent:  mw. mr. C.S. Schoorl

 

 

18 september 2015

Cursusonderwerpen:  actualiteiten arbeidsrecht
Docent:  mr. Alexander Jansen

 

 

13 november 2015

Cursusonderwerpen:  actualiteiten procesrecht in het erfrecht
Docent:  mr. M.J.P. Schipper

 

 

 


 

 

2014

 

 


 

14 november 2014

13.30 – 14.00  uur:  Ledenvergadering

 

 1. Opening.
 2. Vaststellen notulen algemene leden vergadering 19 september 2014
 3. Bespreking ledenbestand (nieuwe en vertrokken leden)
 4. Mededelingen van bestuur
 5. Nekan klachtenregeling & Ordevoorschriften
 6. Reglement wanbetaling
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

 


 

19 september 2014

13.30 – 14.00  uur:  Ledenvergadering

 

 1. Opening.
 2. Vaststellen notulen algemene leden vergadering 9 mei 2014
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Bespreking ledenbestand / voorstellen nieuwe leden
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

 

 


 

9 mei 2014

13.00 – 14.00  uur:  Ledenvergadering

 

 1. Opening.
 2. Vasstellen notulen algemene leden vergadering 14 maart 2014
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Bespreking ledenbestand / voorstellen nieuwe leden
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

 

 


 

14 maart 2014 

12.00 – 13.15  uur:  Algemene Ledenvergadering

 

 1. Opening.
 2. Vaststellen notulen vergadering 17 januari 2014
 3. Bespreking jaarcijfers 2013 en begroting 2014

 

Bijlagen: Jaarstukken 2013 (Balans, V & W rekening)
Begroting 2014 voor vereniging en stichting Nekan

 

 1. Verslag kascommissie en (her)verkiezing leden kascommissie
 2. Bespreking onderwijsbevoegdheid Stichting Nekan
 3. Bespreking wijzigingen in ledenbestand en voorstellen van nieuwe leden
 4. Rondvraag.
 5. Sluiting.

 

 


 

17 januari 2014

13.00 – 14.00  uur:  Ledenvergadering

 

 1. Opening;
 2. Vaststellen notulen vergadering 22 november 2013;
 3. Bespreking ledenbestand (nieuwe en vertrokken leden),
 4. Vooraankondiging leden-bijdragee 2014
 5. Onderwijsbevoegdheid: Samenvatting en bespreking van de zitting van 10 januari 2014 bij de bestuursrechter;
 6. Rondvraag;
 7. Sluiting.

 

14.00 – 17.30 uur: Studie-bijeenkomst IPR Familierecht (met speciale aandacht voor: algemene beginselen, echtscheiding, gezag en omgang, alimentatie en huwelijksvermogensrecht)

Docent: Mr. Dr. Ian Curry-Sumner (freelance docent en onderzoeker; eigenaar van Voorts Juridische Diensten)

14.00 – 15.30 uur: eerste deel van de voordracht van M Curry-Sumner

15.30 – 15.45 uur: pauze

15.45 – 17.30 uur:  voortzetting van de voordracht met aansluitend evaluatie en gemeenschappelijke borrel.

 


 

 

2013

 

 


 

22 november 2013

13.30  uur:  Ledenvergadering

 

 1. Opening,
 2. Mededelingen van het Bestuur;
 3. Bespreking oprichting en voortgang kwaliteitsplan Stichting Nekan Opleidingen
 4. Vaststellen notulen vergadering 13 september 2013;
 5. Rondvraag gevolgd door Sluiting vergadering 

 

14.00   uur: Studie-bijeenkomst

Cursus  “Actualiteiten Jeugdrecht”
Docent: Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek

Professor Vlaardingerbroek is als hoogleraar Personen en Familierecht verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Op dit vakgebied heeft hij vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Wegens groot succes van zijn voordracht van 23 maart 2012, gaat hij in deze cursus onze kennis vergroten over de “actualiteiten jeugdrecht”, waarbij zeker aan de orde komen: - Het kind in het afstammingsrecht; - Kinderen, gezag, omgang en informatie; - Bescherming van kinderen (OTS en UHP)..

15.30   uur : Pauze

15.45   uur: Vervolg voordracht van Prof. Mr. Vlaardingerbroek.

17.15   uur:  Sluiting studie-bijeenkomst 

 


 

13 september 2013

13.00 – 14.00  uur:  Ledenvergadering

 

 1. Opening;
 2. Vaststellen notulen vergadering 22 maart en 13 mei 2013;
 3. Voorstellen van nieuwe leden;
 4. Bespreking voortgang procedure m.b.t. onderwijsbevoegdheid Nekan
 5. Rondvraag;
 6. Sluiting. 

 

14.00 – 17.30 uur: Studie-bijeenkomst STEPLICHT en BEWIJSLAST

Docent: Mr. G.J. Visser, Raadsheer bij het Gerechtshof te Amsterdam

14.00 – 15.30 uur: eerste deel van de voordracht van Mr. G.J. Visser

15.30 – 15.45 uur: pauze

15.45 – 17.30 uur:  voortzetting van de voordracht van Mr. G.J. Visser met aansluitend evaluatie en gemeenschappelijke borrel

 


 

31 mei 2013

13.00 – 14.00  uur:  Ledenvergadering

 

 1. Opening;
 2. Toelichting op wijziging van het cursusprogramma van vandaag
 3. Vaststellen notulen vergadering 22 maart 2013;
 4. Voorstellen van nieuwe leden;
 5. Bespreking voortgang procedure m.b.t. onderwijsbevoegdheid Nekan
 6. Rondvraag;
 7. Sluiting.

 

14.00  uur: Aanvang Studie-bijeenkomst

Op dinsdag 14 mei j.l. omstreeks 18.00 uur heeft de voor heden geagendeerde spreker Mr. F. Visser zijn komst op 31 mei a.s. afgezegd, wegens een buitenlandse reis welke een dag eerder aanving dan waarmee hij rekening had gehouden. Mr. Visser heeft -- hoewel hij meent dat woorden tekort schieten-- zijn  excuses aangeboden voor zijn agendafout.

Het bestuur heeft gemeend om 31 mei niet als studie-middag verloren te moeten laten gaan en heeft het volgende alternatieve programma samengesteld.

N.B. Voor dit programma geldt, dat de bijeenkomst GEEN ERKENDE NOVA-PUNTEN oplevert, omdat de bijeenkomst niet is aangemeld voordat NOvA besloot tot intrekking van de onderwijsbevoegdheid van Nekan.

Alle aanwezigen krijgen wel een bewijs van deelname aan een studiebijeenkomst voor de duur van drie uur

Onderwerpen:

14.00 -15.00 uur: Uitwisseling van ervaringen met de nieuwe Kinderalimentatie-regels o.l.v. en van de bestuursleden, waarbij enige praktijkvoorbeelden zullen worden uitgewerkt.

15.00.16.00 uur: Advocaten-tuchtrecht, voordracht van Mw. Mw. A.D.R.M.  Boumans over the do’s en dont’s , met de mogelijkheid van verlenging na de pauze. Mr. Boumans is vice-president van het Gerechtshof Amsterdam, tevens lid van het Hof van Discipline.

16.00 -16.30 uur: Pauze

16.30 – 17.30 uur: Voortzetting van de lezing van Mr,. Boumans c.q. rekenvoorbeelden kinder-alimentatie c.q. bespreking van enkele interessante dossiers met een mogelijk vaker voorkomende juridische vraagstelling..

 


 

22 maart 2013

12.30 – 14.00  uur:  Ledenvergadering

 

 1. Opening;
 2. Vaststellen notulen vergadering 18  januari 2013;
 3. Bespreking en vaststelling van Jaarstukken 2012 & begroting 2013;

 

      Bijlagen bij de agenda ledenvergadering:
- Notulen vergadering 18 januari 2013
- Jaarstukken 2012 (Balans, V & W rekening + specificatie) en begroting 2013;

 

 1. Verslag Kascommissie en (her)verkiezing kascommissie;
 2. Bespreking hoorzitting NOVA Den Haag;
 3. Voorstellen van nieuwe leden;
 4. Bespreking van de Website NEKAN: Wat moet er op en wat niet?
 5. Voorstellen van leden voor cursusonderwerpen in 2014;
 6. Rondvraag;
 7. Sluiting.

 

14.00   uur: Studie-bijeenkomst

Onderwerp:  Straf(proces-)recht

Docent: de heer Mr. R Lonterman;

advocaat te Amsterdam en voormalig docent opleiding NOvA

15.30 pauze;

17.30 einde studie-bijeenkomst

Na afloop van de studie-bijeenkomst is er weer gelegenheid om tijdens de borrel en de hapjes nog even gezellig te evalueren..

 


 

18 januari 2013

13.00  uur:  Ledenvergadering

 

 1. Opening, voorstellen van nieuwe leden;
 2. Mededelingen van het Bestuur, met name betrekking hebbend op het bezwaar tegen intrekking van de erkenning van Nekan als onderwijsinstelling.
 3. Vaststellen notulen vergadering 23 november 2012;
 4. Rondvraag en sluiting

 

14.00 uur: Studie-bijeenkomst (Email: opleidingen@nekan.nlCursus Beslag- en executierecht

Docent: de heer Mr. M. van der Heijde, deurwaarder te Amstelveen

15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Vervolg voordracht van Mr. Van der Heijde.

17.30 uur: Sluiting studie-bijeenkomst

 


 

 

2012

 

 


 

25 mei 2012 (13.30 - 17.30 uur)

13.30 uur: Ledenvergadering

 

 1. Opening, voorstellen van nieuwe leden
 2. Mededelingen van het Bestuur
 3. Vaststellen notulen vergadering 23 maart 2012
 4. Korte bespreking van de reactie van NOvA op ons Kwaliteitsplan

 

14.00 uur: Studiebijeenkomst

Cursus Arbeidsrecht

Docent: Mr. J. Sap.

Mr. Sap is als kantonrechter verbonden aan de rechtbank Utrecht en zal vanmiddag aandacht schenken aan actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht op de onderdelen:

 

 

15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Vervolg voordracht van Mr. Sap

17.30 uur: Sluiting studie-bijeenkomst

 


 

23 Maart 2012 (13.30 - 17.15)

13.30 uur: Ledenvergadering

 

 1. Opening, voorstellen van nieuwe leden
 2. Mededelingen van het Bestuur
 3. Vaststellen notulen vergadering 20 januari 2012
 4. Korte bespreking van het Kwaliteitsplan
 5. Verslag Kascommissie en (her)verkiezing kascommissie
 6. Bespreking en vaststelling van financiële stukken 2011 op basis van:- balans per 31 december 2011- balansspecificatie per 31 december 2011- winst en verliesrekening t/m december 2011
 7. Bespreking en vaststelling van begroting 2012, besluit contributie 2012
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

14.00 uur: Studiebijeenkomst

Cursus Jeugdrecht (straf en civiel)

Docent:

Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek 

Professor Vlaardingerbroek is als hoogleraar Personen en Familierecht verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Op dit vakgebied heeft hij vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Een van zijn meest recente publicaties (2011) is "De samenhang tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht" en over de hoogtepunten van dit onderwerp zal hij onze kennis gaan vergroten.

15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Vervolg voordracht van Prof. Mr. Vlaardingerbroek.

17.15 uur: Sluiting studie-bijeenkomst

 


 

20 januari 2012 (13.30 - 17.15)

13.30 uur: Ledenvergadering

 

 1. Opening, voorstellen van nieuwe leden
 2. Mededelingen van het Bestuur
 3. Vaststellen notulen vergadering 25 november 2011
 4. Bespreking van het door Mr. M. Drolsbach ingezonden stuk

 

14.00 uur: Studiebijeenkomst

Cursus Erfrecht voor de advocatuur

Docent:

Mr. J.J.M. van Driel, advocaat te Amstelveen,

15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Vervolg voordracht van Mr.Van Driel.

17.15 uur: Sluiting studie-bijeenkomst gevolgd door …… NIEUWJAARSBORREL

 


 

 

2011

 

 


 

25 november 2011 (13.30 - 17.30)

13.30 uur: Ledenvergadering

 

 1. Opening, voorstellen van nieuwe leden
 2. Mededelingen van het Bestuur (nieuwe voorzitter, Nekan-website, voortgang kwaliteitsplan en beleidsnota’s)
 3. Vaststellen notulen vergadering 30 september 2011
 4. Stemming over de vraag of het aantal bestuursleden van Nekan dient te worden uitgebreid van 4 naar 5
 5. Benoeming van Mr. J.J.M. van Driel als vijfde bestuurslid indien de vergadering bij meerderheid besluit tot uitbreiding van het aantal bestuursleden naar 5
 6. Bekend maken door penningmeester van voorlopige begroting en contributie 2012
 7. Cursus-onderwerpen 2012; voorkeuren en suggesties van leden

 

Cursus Nieuw Huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2012 (3 PO-punten)

Docenten:

Mr. A.C. Dekker, advocaat te Middenbeemster en Mr. J.J.M. van Driel, advocaat te Amstelveen,

Beide docenten zijn lid van de Nekan en vanuit hun praktijk uitermate goed op de hoogte van het personen- en familierecht in het algemeen en van het huwelijksvermogensrecht in het bijzonder.

15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Vervolg voordrachten van Mrs. Dekker en Van Driel.

17.15 uur: Sluiting

 


 

30 september 2011 (13.30 - 17.15)

13.30 uur: Ledenvergadering

 

 1. Opening, voorstellen nieuwe leden; Vaststellen notulen
 2. Algemene Ledenvergadering Benoeming nieuwe voorzitter
 3. Arbeidsrecht: werkgevers- en werknemersaansprakelijkheid

 

15.00 uur: Voordracht mr. Diana J.B. de Wolff

Diana de Wolff is partner bij Stadhouders Advocaten te Utrecht. Zij richt zich met name op het arbeidsrecht en sociale zekerheid. Naast haar advocatenpraktijk publiceert en doceert zij regelmatig op deze rechtsgebieden.Tussen 1999 en 2007 was Diana de Wolff Eerste Kamerlid.Vanaf 2007 geeft zij onderwijs aan de VU Law.

Mr. D. de Wolff is sinds 2008 lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten met aandachtsvelden vakbekwaamheid, toezicht, strafrecht.

Mr. De Wolff zal spreken over werkgevers- en werknemersaansprakelijkheid bij schade en opsporing en bestrijding van wangedrag van werknemers

16.00 uur: Pauze

16.15 uur: Vervolg lezing mr. D.J.B. de Wolff werkgevers- en werknemersaansprakelijkheid

17.15 uur: Sluiting

 


 

20 mei 2011 (13.30 - 17.30 uur)

Kinderalimentatierecht (NOvA-punten: PO 3) Seminar van Mr. Joke Bol en Mr. M. Jonker.

Mr. Joke Bol is advocaat en mediator in Alkmaar. Zij is lid van de vereniging Familierechtadvocaten en scheidingsmediation (vFAS). Zij is tevens eigenaar van de website HetAlimentatieformulier.nl. Met behulp van deze site kan voor een vaste prijs een alimentatierapport worden gevraagd. Joke Bol heeft een verdeelschema kosten kinderen ontwikkeld voor het vaststellen van de kinderalimentatie, te weten: Methode Bol. Door de Raad voor Rechtsbijstand wordt deze methode toegepast. Zij publiceert regelmatig in juridische tijdschriften. Mr. M. Jonker is sinds 2006 verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Rijksuniversiteit Utrecht. In 2001 haalde zij haar propedeuse van de studie Algemene Sociale Wetenschappen aan de R.U.U., waarna zij haar rechtenstudie aan dezelfde universiteit heeft afgerond. Mr. Jonker is werkzaam als docent en onderzoeker op het gebied van het personen- en familierecht, meer specifiek op het gebied van kinderalimentatie. In juni 2011 verdedigt zij haar proefschrift 'Het recht van kinderen op levensonderhoud: een gedeelde zorg, een rechtsvergelijking tussen Nederland, Noorwegen en Zweden'.

 

 1. 13.30 uur: Opening, voorstellen nieuwe leden, vaststellen notulen, aftreden voorzitter
 2. 14.00 uur: Voordracht J. Bol en M. Jonker
 3. 15.45 uur: Pauze
 4. 16.00 uur: Vervolg voordracht J. Bol en M. Jonker
 5. 17.00 uur: Discussie en vragen
 6. 17.30 uur: Sluiting

 

 


 

29 april 2011 (13.00 - 17.30 uur)

'Commerciële attitude advocaat'

Seminar van de heer Willem Bas. 

Willem Bas is een ervaren trainer/coach bij diverse commerciële veranderingstrajecten en tevens ervaren onderhandelaar met het leiden en coachen van buitendienstmedewerkers en salestrainees. In die hoedanigheid zal hij ons vertellen over succesbepalende factoren zoals vakkennis, afspraak is afspraak, uitstraling, reputatie en specialisatie van de advocaat, die door de cliënt als voorwaardelijk wordt beschouwd.

Met andere woorden: hoe kunnen we succesvol opereren en meer opdrachten binnenhalen? Daarvoor is een zekere noodzaak tot gedragsverandering nodig.

Alimentatieberekeningsprogramma

(NOvA-punten: PO 2)

Seminar van Karel Huijbers en Jeanine Suboticki-Brandsma

over het computerprogramma AliberWin.

Huijbers Administratiekantoor, waarvan administratieve en financiële dienstverlening de hoofdactiviteiten zijn, maakt sinds 1988 alimentatiedraagkrachtberekeningen middels een in eigen beheer ontwikkeld programma voor in hoofdzaak de advocatuur. Vanaf 1990 is het programma onder de naam Aliber(Win) ook te koop.

Karel Huijbers is sinds 1979 aan het kantoor verbonden, is naast de algemene kantoorleiding vooral werkzaam op het gebied van administratieve en fiscale adviezen en het opstellen van eindejaarsrapporten voor het midden- en kleinbedrijf.

Jeanine Subtoticki-Brandsma is vanaf 2000 bij Huijbers administratiekantoor werkzaam en is het hoofd van de alimentatierekenafdeling; ook verzorgt zij loonadministraties van cliënten.

 


 

4 februari 2011 (14.00 - 16.00 uur)

'Veranderingen in het Griffiestelsel

(NOvA-punten: PO 2)

Seminar van de heer Mr. Gabe Westra.

Tijdens dit seminar zal de heer mr. Gabe Westra de aanstaande veranderingen in het griffiestelsel met ons bespreken.

Mr. G. Westra is als deurwaarder en jurist werkzaam bij het kantoor Groenewegen & Partners gerechtsdeurwaarders bij de vestiging te Utrecht.

Zijn presentatie ziet er als volgt uit:

- Doel van de nieuwe regeling

- Inwerking treden

- Inhoud van de wet (wat vervalt, wijzigt of blijft)

- Relevante artikelen nader belicht

- Maatstafberekening

- Praktijkvoorbeelden

- Kritiek op WGBZ

 


 

11 februari 2011 (13.30 - 17.00 uur)

Algemene ledenvergadering & Peer review/Intervisie

(NOvA-punten: PO 1)

Voordracht mr. Diana J.B. de Wolff

Diana de Wolff is partner bij Stadhouders Advocaten te Utrecht. Zij richt zich met name op het arbeidsrecht en sociale zekerheid. Naast haar advocatenpraktijk publiceert en doceert zij regelmatig op deze rechtsgebieden.

Tussen 1999 en 2007 was Diana de Wolff Eerste Kamerlid.

Vanaf 2007 geeft zij onderwijs aan de VU Law.

Mr. D. de Wolff is sinds 2008 lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten met aandachtsvelden vakbekwaamheid, toezicht en strafrecht.

Mr. De Wolff zal spreken over de voorwaarden van gestructureerde feedback in het kader van Peer Review en Intervisie.

Voorts zal zij speciale aandacht besteden aan het rapport van de Commissie Bestuurlijke Vernieuwing en over de nieuwe verordeningen in zijn   algemeenheid.

Mr. De Wolff wil verder iets vertellen over de Richtlijn van de Nova inzake de klachtenregeling.

 


 

14 januari 2011 (13.30 - 17.30 uur)

'Internationaal strafrecht en Internationaal Forensisch Onderzoek'

(NOvA-punten: PO 3)

Lezing van de heer Prof. Jhr. Mr. M. Wladimiroff.

Mr. Wladimiroff is sinds 1972 ingeschreven als advocaat te ’s-Gravenhage. Als strafspecialist behandelt hij zaken voor het bedrijfsleven in binnen- en buitenland en voor internationale organisaties op het gebied van humanitair recht. In de jaren tachtig en negentig was hij tevens buitengewoon hoogleraar economisch strafrecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Mr. Wladimiroff treedt op voor internationale organisaties en voert procedures voor internationale gerechten en tribunalen. Ook is hij actief in vele nationale en internationale (advies)commissies en samenwerkingsverbanden.

In zijn lezing zal Mr. Wladimiroff spreken over de ontwikkeling van het humanitaire strafrecht en geeft hij een overzicht van de bestaande internationale gerechten en het materiële en formele recht daarvan. Ook behandelt hij spraakmakende zaken en verdachten alsmede hoe het internationale humanitaire strafrecht door werkt in ons nationale recht.

Lezing van Drs. P.C.M. Koedijk.

Paul Koedijk is historicus en werkt sinds 2003 -na een carrière als onderzoeksjournalist en wetenschappelijk onderzoeker- als forensisch onderzoeker. Hij is verbonden aan Integis B.V. (forensisch accountants en onderzoekspecialisten). Paul Koedijk houdt zich bezig met onderzoeken naar onder meer informatiediefstal, witwasoperaties, corruptie bij overheidsinstellingen en uiteenlopende fraudes. Momenteel is hij als onderzoeker gedetacheerd bij de Commissie Deetman, waar hij verantwoordelijk is voor het archiefonderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen binnen de RK Kerk.Daarnaast publiceert Paul Koedijk op historisch terrein en op het gebied van integriteit, intelligence en security. Paul Koedijk zal een presentatie geven over zijn aandeel in het onderzoek dat het NIOD in opdracht van de Nederlandse regering uitvoerde naar de val van Srebrenica. Hij zal ingaan op het verloop van het onderzoek, de specifieke problemen die zich daarbij voordeden, methodologische kwesties bij de reconstructie van omstreden gebeurtenissen, historische bewijsvoering en de omgang van de onderzoeker met emotioneel geladen onderwerpen.

 


 

 

2010

 

 


 

26 november 2010

'Intervisie' (13.30 - 17.30 uur)

Workshop door Bouke de Boer.

De Boer geeft een workshop over Systematisch en Oplossingsgericht Werken. Hij is master/trainer Neuro Linguistisch Programmeren en is al 35 jaar actief in topsportbegeleiding, verzorgt trainingen aan o.a. de rechterlijke macht in Den Bosch, en is als mental coach werkzaam voor tv-programma's.

 


 

10 september 2010 (13.30 - 17.30 uur)

'Rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad'

Lezing van de heer Eppo Horlings R.A., directeur van Horatio Assurance Group B.V. te Amsterdam. Horatio is gepsecialiseerd in schadeclaims.

Horlings is reeds 25 jaar gastdocent aan de RU te Nijmegen. Aan de Grotius Academie doceert hij aan curatoren. Recent publiceerde hij in Overheid en Aansprakelijkheid. Ook is de syllabus 'Een schadeberekening bij rechtmatige overheidsdaad' (een vakgebied in ontwikkeling) van zijn hand.

Advocaat en rechter beheersen het unieke domein van de aansprakelijkheidstelling. Gerechtelijke deskundigen, m.n. accountants, beheersen het unieke domein van de berekening van geleden verlies en gederfde winst. Maar wie bepaalt of er een concrete of abstracte schadeberekening moet plaatsvinden? Hoe moeten we omgaan met eigen schuld, schadebeperking, voordeelverrekening, het normaal maatschappelijk risico, alle omstandigheden van het geval, belastingschade, enzovoorts?

 


 

28 mei 2010 (13.30 - 17.30 uur)

'Intellectueel eigendomsrecht en digitaal pleiten'

Inleidende lezing van Mr. Rogier Overbeek, advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam, over intellectueel eigendomsrecht, waaronder merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht. Praktijkvoorbeelden komen aan bod, zoals: mag je YouTube-clips zomaar embedden (= plaatsen) op je eigen website, blog of b.v. Hyvespagina? en Hoe zit het met het gebruik van merken van derden in Google Adwords (= commerciële zoekwoorden)?

Lezing door Mr. Jaap Bakker, advocaat te Amsterdam, over hoe je als advocaat audiovisuele middelen kunt gebruiken om pleidooien in de rechtszaal kracht bij te zetten.

 


 

14 mei 2010 (13.30 - 17.30 uur)

'Faillissementen voorkomen en onderzoeken'

Lezing door Mr. Cees Berkel, advocaat te Veenendaal op het gebied van ondernemings- en arbeidsrecht, over het toepassen van mediationtechnieken bij informele reorganisaties om faillissement of surseance van betaling van ondernemingen te voorkomen en daarmee ook de bestuursaansprakelijkheid voor bestuurders en commissarissen.

Lezing door Bart Bruin, al bijna twee decennia werkzaam als forensisch accountant en directeur/aandeelhouder van Integis B.V., over actuele ontwikkelingen in faillissementsfraude.

Een deel van de tweede presentatie wordt verzorgd door ir. Rempko de Bie van Zylab over Discovery & Information Management, een techniek die Integis B.V. veelvuldig inzet bij (faillissements)onderzoeken.

 


 

9 april 2010 (13.30 - 17.30 uur)

'Huwelijksvermogensrecht'

Lezing door Mr. A.C. Dekker (Arie), advocaat te Middenbeemster over actuele ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht (afslanken laatste wetsontwerp en het arrest van 10 juli 2009 van de Hoge Raad alsmede de beschikking van de Rechtbank Utrecht van 23 december 2009. Mr. Dekker zal verder bespreken op welke wijze de rechtbanken de gegevens en stukken aangeleverd wensen te hebben. Hij zal bij het onderwerp 'verdeling en verrekening' rekensheets ter beschikking stellen.

 


 

5 maart 2010 (13.30 - 17.30 uur)

'Erfrecht voor de advocatuur'

Lezing Mr. Mathieu Schipper, advocaat bij Schipper en Lof Advocaten, over het wettelijk erfrecht, het testamentair recht, de informatievergaring tot en met de executele afwerking daarvan.

 


 

 

2009

 

 


 

9 december 2009 (13.30 - 17.30 uur)

'Cassatie in civiele zaken'

Lezing Mr. Paul Garretsen, cassatieadvocaat te Den Haag, over effectief procederen in civiele zaken met het oog op cassatie.

'Cassatie in strafzaken'

Lezing Mr. B.P. de Boer, advocaat te Amsterdam, over effectief procederen in strafzaken met het oog op cassatie.

 


 

2 oktober 2009

'Intervisie'

Workshop door Drs. Wilemien van Strien.

 


 

26 juni 2009

'Taakstraffen en nieuwe modaliteiten'

Lezing Frans van Angeren, medewerker Projectgroep Implementatie van Erkende Gedragsinterventies, Raad van de Kinderbescherming.

'Jeugdreclassering: over leefgebieden en de rol van de advocaat'

Lezing Hein Freyee, jeugdreclasseerder.

 


 

'Interpretatie en toepassing van de bewijsregels en bewijslastverdeling'

Cursus door Mr. H.W.B. Thoe Schwartzenberg, universitair docent Burgerlijk Recht en Burgerlijk Procesrecht, Universiteit Leiden.

 


 

15 mei 2009

6 maart 2009

'Leugen- en geheugendetectie'

Lezing Dr. Ewout Meijer, Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen, Universiteit van Maastricht.

'Forensisch onderzoek en second opinions: kansen en kantekeningen'

Lezing Dr. Maarten J.V. Peters, forensisch onderzoeker The Maastricht Forensic Institute (TMFI).

 


 

30 januari 2009

'De rechtspositie van jeugdigen en de grenzen van het strafrecht'

Lezing Mr. E.G.C. Groenendaal, advocaat te Amsterdam.

'Pedagogische of strafrechtelijke aanpak van te berechten minderjarigen: een dilemma'

Lezing Prof. Dr. I. Weijers, pedagoog en bijzonder hoogleraar Jeugdrechtspleging Rijksuniversiteit Utrecht.

 


 

 

2008

 

 


 

28 november 2008

'Van privacyparadijs naar controlestaat'

Lezing Dr. Ir. G.M. Munnichs, Rathenau Instituut, Den Haag.

'Risico's en maatregelen privacybescherming'

Lezing Ing. J. van Helvoort, Lancet Expertise.

 


 

24 oktober 2008

'Het conflict tussen de advocaat als commercieel dienstverlener en de advocaat als officer of the court en dienaar van de rechtstaat'

Lezing Mr. Dr. H.J.R. Kaptein, hoofddocent rechtstheorie en rechtsfilosofie van de Universiteit van Leiden.